Se aktuellt trafikläge för väg 226 Huddingevägen vid Storängsleden. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 226 Huddingevägen i höjd med trafikplats Storängsleden och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område