Se aktuellt trafikläge för väg 226 Huddingevägen vid Flaggplan. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 226 Huddingevägen i höjd med Pålamalmsvägen (Flaggplan) och är riktad mot Stockholm

Fler kameror i samma område