Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid trafikplats Skuru. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden i höjd med trafikplats Skuru. Kameran är riktad Stockholm.

Fler kameror i samma område