Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid trafikplats Lugnet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden i höjd med trafikplats Lugnet och är riktad mot Slussen.

Fler kameror i samma område