Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Nacka och trafikplats Kvarnholmen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden i höjd med trafikplats Nacka och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område