Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid trafikplats Kvarnholmen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Nacka och Södra länken, i höjd med Nacka gymnasium, och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område