Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Kvarnholmen och trafikplats Lugnet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Nacka och Södra länken och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område