Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Skuru och trafikplats Skvaltan. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Skuru och trafikplats Skvaltan och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område