Se aktuellt trafikläge för väg 222 Skärgårdsvägen vid Grisslinge. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Skärgårdsvägen i höjd med Älgstigen och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område