Projekt Slussen

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet beräknas vara färdigt 2025. 

Cykel-, gång- och kollektivtrafik är prioriterade trafikslag. I den mån det är möjligt ser vi till att det finns cykelbanor i samma utsträckning som innan.

Mer information om projektet: växer.stockholm/slussen

Om Trafiken.nu

Trafiken.nu är en webbtjänst med samlad information om trafiken i Stockholms län. Du kan använda webbplatsen för att ta reda på hur trafiksituationen ser ut just nu.