Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter på E18, E4 och väg 275 och 267 mot Enköping.