Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter till och från Ekerö.