Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Cirkulationsplats Malmviksrondellen till Nockebybron båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Mer om projektet: trafikverket.se/forbifartstockholm-ekero

Giltig från 2018-10-15 kl. 08:57
Beräknas pågå till 2025-03-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-10-11 kl. 13:05
Källa:Trafik Stockholm