Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter utmed väg 73 med omnejd ner till Tyresö och Nynäshamn.