Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter i och omkring E4/E20 och väg 226 mot Södertälje.