Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter på E18, E4 och väg 265 mot Norrtälje.