Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter E4 mellan Stockholm och Arlanda.