Trafikhändelser och eventuella störningar för vägtrafikanter i området Nacka och Värmdö.