Vägtrafik, pågående händelse

Väg i Stockholms stad

Vägarbete · Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida: vaxer.stockholm/slussen

Giltig från 2020-12-01 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-03-25 kl. 10:48
Källa:Trafik Stockholm