Vägtrafik, pågående händelse

Väg i Stockholms stad.

Vägarbete · Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen

För mer information se projektets hemsida
vaxer.stockholm/slussen

Giltig från 2020-12-01 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-30 kl. 12:01
Källa:Trafik Stockholm