Vägtrafik, pågående händelse

Vikdalsvägen/Skvaltans väg/Griffelvägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår.

Nya resvägar för alla trafikslag. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området.

Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/nacka/centrala-nacka/


Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2022-12-12 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2025-12-12 kl. 07:54

Uppdaterad:2022-12-29 kl. 13:01
Källa:Nacka kommun