Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Rotebro. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Rotebro. Kameran är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område