Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Trafiken.nu

Läs mer om hur vi använder cookies »

Stockholm
Fredag 20 januari

Vanliga frågor

Trafikinformation

Varifrån kommer trafikinformationen om hur trafiken flyter?
I vägnätet sitter sensorer som mäter trafiken. Därefter räknas medelhastigheten ut för en förutbestämd sträcka. Utifrån framkomligheten färgläggs sträckorna olika, detta för att ge en klar bild av hur trafiken flyter.

Vem skriver alla meddelanden?
I Stockholm kommer samtliga meddelanden från SL, entreprenörer samt Trafikverkets och Stockholm stads gemensamma vägtrafikledningscentral, Trafik Stockholm. Meddelandena läses automatiskt in till Trafiken.nu. En trafikredaktör kompletterar meddelandena vid behov.

Läs mer om Trafikinformation inom Trafikverket här.

Vem ansvarar för vägarna?
Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar, till exempel större genomfartsleder genom en stad eller ett samhälle. Landets kommuner har ansvar för alla kommunala vägar och gator. De kan ha lokala ordningsstadgar som reglerar om det är kommunen eller en fastighetsägare som röjer snö, bekämpar halka och forslar bort snö. Enskilda väghållare ansvarar för sina vägar via vägföreningar, som kan få skötselbidrag från Trafikverket.

Kameror

Hur ofta uppdateras kamerabilderna?
Bilderna uppdateras normalt en gång varannan minut. I bildens övre vänstra hörn ser du när bilden är uppdaterad. När kameran används av Trafikledningscentralen i samband med olyckor och andra hinder uppdateras inte webbilderna. Det gäller däremot inte på de platser där det finns särskilda webbkameror.

Varför saknas vissa kamerabilder?
Våra kameror används dagligen av vägtrafikledning och entreprenörer. Ibland behöver de helt enkelt servas. Om en kamerabild saknats en längre tid är det ofta på grund av ett vägarbete vid platsen där man valt att plocka bort kameran tillfälligt.

Varför finns det bara kameror längs vissa vägsträckor?
Kamerorna på Trafiken.nu används i första hand för vägtrafikledning. Kamerasystemen byggs ut efter hand. En separat webbkamera sätts numera upp för att säkerställa att bland annat Trafiken.nu kan få bilder även när kamerorna används för vägtrafikledning.

Varför kan man inte se rörliga bilder från kamerorna?
I dagsläget publiceras endast stillbilder från kamerorna. Lagstiftningen tillåter inte att man kan identifiera någon via kamerabilder som sänds via webben.

Reseplaneraren

Varför finns inte reseplaneraren längre?
Parterna bakom Trafiken.nu har beslutat sig för att avveckla reseplaneraren på Trafiken.nu från och med 1 april 2016. I stället kommer resurserna att läggas på att göra reseplaneraren på sl.se riktigt bra.

Cykel

Hur felanmäler man cykelvägar?
Cykelvägar är i störst utsträckning kommunägda, därför gör du enklast din felanmälan direkt till berörd kommun.

Kalendern

Hur fungerar kalendern?
Ibland påverkas trafikflödet på vägarna av större evenemang eller händelser som exempelvis idrottsevenemang, stora konserter eller vägarbeten.

I kalendern kan du i förväg kika månadsvis vilka händelser som kommer upp, och vilka tider som trafikflödet kan tänkas påverkas av detta.

Övrigt

När kommer Trafiken.nu som app?
I dagsläget finns det inga planer att lansera Trafiken.nu som en app.