Se aktuellt trafikläge för E18 Enköpingsvägen vid Trafikplats Stäket. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Stäket och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område