Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid Sicklatunneln. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 222 Värmdöleden i höjd med infarten till Sicklatunneln och är riktad mot E4/E20.

Fler kameror i samma område