Se aktuellt trafikläge för Nordsydaxeln vid Tegelbacken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Centralbron i höjd med Tegelbacken och är riktad mot Nynäshamn.

Fler kameror i samma område