Med hjälp av teknisk utrustning styr och leder vi stockholmstrafiken. I alla länen vi ansvarar för i Mälardalen förmedlar vi trafikinformation via radio, skyltar och till exempel här på trafiken.nu.

För att kunna leda och leda om trafiken i alla olika lägen krävs förstås att vi har koll på vad som händer. Det får vi dels med hjälp av sensorer och detektorer som känner av trafikflödet och automatiskt justerar hastigheten på de variabla skyltarna ovanför vägen. Och dels tack vare tusentals kameror uppsatta runtom i regionen. Dessa övervakas i sin tur av våra trafikledare för att vi ska kunna styra trafiken. När det behövs vidareförmedlar vi även information till räddningstjänsten för att effektivisera deras räddningsinsatser.