På Trafik Stockholm jobbar vi dygnet runt för att du ska komma fram så smidigt och tryggt som möjligt. Det gör vi genom att övervaka och leda trafiken samt hålla dig uppdaterad om trafikläget.

Trafik Stockholms ordinarie webbplats är under ombyggnad. Under tiden flyttar vi in information på trafiken.nu.

Trafik Stockholm är en samverkansorganisation som arbetar på uppdrag av Stockholms stad, Nacka kommun och Trafikverket.

Vårt uppdrag är att främja regional framkomlighet genom:

  • Trafikinformation och trafikledning på väg, störningshantering
  • Övervakning, drift och underhåll av tekniska system

En stad i ständigt rörelse

Visste du att Stockholm är en av de snabbast växande huvudstäderna i hela Europa? Det gör förstås att det är många som ska samsas om vägarna. På Trafik Stockholm jobbar vi för att du alltid ska komma hela vägen fram på ett smidigt och säkert sätt. Genom att övervaka trafiken kan vi styra och leda den samtidigt som vi håller dig uppdaterad om hur du ska köra för att ta dig fram på bästa möjliga sätt

Länen vi ansvarar för

Vill du rapportera ett trafikhinder eller göra en felanmälan för någon av Trafikverkets vägar i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län eller Gotland samt vägar inom Stockholms stad eller Nacka kommun? Då är det oss du ska kontakta.

Rapportera akuta trafikhinder

Ring 020-290 290

e-post för icke akuta hinder

info@trafikstockholm.com