Visste du att vi har ett av världens mest sofistikerade tekniska system för att ta in, hantera och distribuera information? Förutom att se till att trafiken flyter på vägarna, ansvarar vi för akut drift och underhåll av de tekniska systemen till en rad olika komplexa anläggningar – som till exempel tunnlar, broar och större leder. Ett enda fel i systemet kan nämligen få allvarliga konsekvenser i trafiken, och våra drifttekniker jobbar därför dygnet runt med att övervaka systemet.

Tunnlarnas beskyddare

Våra drifttekniker ansvarar för att all teknisk utrustning fungerar så att trafikledarna i sin tur kan övervaka och leda trafiken på ett säkert sätt. En stor del av driftteknikernas jobb består av att hålla koll på säkerhetssystemen i tunnlarna:

  • Se till att ventilationen fungerar så att farliga avgaser och utsläpp ventileras ut på rätt sätt
  • Ansvara för de vattenmagasin och pumpanläggningar som hindrar vatten från berg och avloppssystem att översvämma tunnlarna
  • Övervaka kameror som bland annat ska upptäcka rökbildning

Men driftteknikernas ansvar inbegriper även system för:

  • Betalstationer i Stockholm och Motala
  • Öppningsbara broar
  • Informationstavlor och skyltar
  • Trafiksignalanläggningar
  • Bommar
  • Telefon- och radiokommunikation
  • Data- och nätverkskommunikation