Vägtrafik, pågående händelse

Lilla Nygatan i Stockholms stad

Vägarbete · Uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial till tak. Lilla Nygatan stängs av för fordonstrafik mellan Tyska Brinken och Schönfeldts Gränd i samband med kranbilsuppställning. Arbete kommer utföras mellan kl. 04:00-06:00

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2024-05-22 kl. 04:00
Beräknas pågå till 2024-09-30 kl. 06:00

Uppdaterad:2024-05-22 kl. 04:02
Källa:Trafik Stockholm