Sommarens arbeten i stockholmstrafiken

Hur påverkar det dig?

sommartrafiken · Sommartid är också den tid på året då det sker ett större antal trafikpåverkande arbeten i stockhomsregionen. Arbeten som påverkar dig oavsett om du reser med spårbunden trafik eller på vägarna.

Under sommaren, när många är lediga, genomförs flera större trafikpåverkande arbeten på gator, vägar och spår i stockholmsregionen. Det påverkar trafiken, men för att minska påverkan samarbetar Region Stockholm, Trafikverket, Nacka kommun, Stockholms stad och Solna stad för att trafiken ska fungera så väl som möjligt även under sommaren.

Här ger Region Stockholm, Trafikverket, Nacka kommun, Stockholms stad och Solna stad ger en gemensam bild över hur arbetena påverkan resenärer och trafikanter som färdas i stockholmstrafiken under sommaren.


Karta över sommarens stora trafikpåverkande arbeten. (Karta: Region Stockholm)
Öppna större karta som PDF-fil (4 MB)

Region Stockholm

Trafikförvaltningen genomför arbeten både med Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan, och Norra Danviksbron, som bland annat Saltsjöbanan går på och som ska totalrenoveras för att hålla i 100 år till. I nordvästra Stockholm fortsätter utbyggnaden av Tvärbanan från Bromma till Helenelund och i söder byggs tunnelbanedepån i Högdalen ut och moderniseras för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana blir längre. Förvaltning för utbyggd tunnelbana genomför arbeten kopplat till utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Nacka, detta vid de framtida tunnelbanestationerna Sickla, Järla och Nacka.

- Nu fortsätter en av de största satsningarna på kollektivtrafiken sedan 1960-talet. Det innebär att vi både bygger nytt och rustar upp. För att störa så lite som möjligt arbetar vi på sommaren då färre reser. Men för den som måste resa är det bra att planera sin resa lite extra. säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen.

Trafikverket

Den här sommaren fortsätter Trafikverket arbetet med att rusta upp järnvägen, där utbyggnaden av Mälarbanans två spår till fyra är ett av de större arbetena. Trafikverket kommer också att rusta upp järnvägstunnlarna mellan Flemingsberg och Järna, ett arbete som pågår under tio veckor, fyra somrar i rad. Både spår, perronger och andra utrymmen vid Stockholms centralstation renoveras under de närmaste tre åren. Även på vägarna utför Trafikverket flera viktiga arbeten, bland annat slutförs bygget av den nya Skurubron på väg 222, och på broarna längs E4 vid trafikplats Arlanda genomförs ett par större underhållsarbeten.

– Vi strävar alltid efter att planera och utföra våra arbeten så att de får så lite trafikpåverkan som möjligt. I vissa fall går det tyvärr inte att undvika en del besvär under byggtiden och då samarbetar vi för att minimera problemen. Nu i sommar genomför vi ett antal åtgärder som kanske kommer att märkas av, men som kommer att leda till bättre framkomlighet och trafiksäkerhet både för de som ska åka bil och buss och för de som reser med tåg, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Nacka kommun

Arbetena med att bygga ut tunnelbanan till Nacka fortsätter och i sommar är det dags för nya Skurubrons öppnande. Stort fokus läggs på samverkan och koordinering mellan aktörer och projekt, men när det är så många projekt som pågår parallellt går det inte att undvika en del besvär under byggtiden.

- I sommar är det fortsatt aktivitet längs Värmdövägen som byggs om till en grön och levande stadsgata. Sickla bro ska även ersättas samtidigt som viktig infrastruktur byggs ut för framtiden, vilket påverkar trafiken i närområdet. Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att Nackaborna fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Poa Hellqvist, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Stockholms stad

Grunden under Kungsgatan förstärks och gatan grävs upp etappvis. Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas. Projektet genomförs 2023–2025. Stockholms stad lägger även ny asfalt vid Johanneshovs trafikplats. Arbetet med att asfaltera om förlänger livslängden för Johanneshovsmotet markant.

Solna stad

Under sommaren pågår byggnationer längs med Solnavägen som påverkar trafiken.

- Byggnationerna längs Solnavägen görs för att skapa en centralt belägen boulevard som kommer att fortsätta under året, vilket påtagligt begränsar framkomligheten längs sträckan. Vi ber om överseende med detta och ber samtidigt trafikanter som har möjlighet att välja annan väg eller annat trafikslag än bil, säger David Nordin, stadsmiljöchef i Solna stad.