E4 Förbifart Stockholm · Från och med måndag 1 juni kommer det befintliga kollektivtrafikkörfältet att öppnas upp för all trafik under hela tiden Ekerövägen byggs om.

Trafikverket har fått tillstånd av Länsstyrelsen att öppna upp kollektivtrafikkörfältet för all trafik längs hela den 9 kilometer långa sträckan mellan Tappström och Nockeby under rusningstimmarna. Förändringen gäller under hela byggtiden.

Så här påverkas trafiken

Som trafikant påverkas du genom att du nu kan köra i båda körfälten i riktning mot Stockholm alla tider på dygnet. Kollektivtrafiken kommer att dela körfält med fordonstrafik alla tider på dygnet. Omledning av trafiken och inskränkningar på framkomligheten kommer att ske under ombyggnaden.

Förändringen gäller mellan Tappström och Nockeby

Observera att förändringen av bestämmelserna endast gäller den sträcka som Trafikverket bygger om; mellan Tappström (korsningen Bryggavägen) och Nockeby (korsningen Gubbkärrsvägen). Följ alltid vägskyltningen.