Sommar · Sommaren innebär en intensiv period av trafikarbeten. Det beror bland annat på att sommarvädret behövs för att kunna utföra arbetena. Dessutom arbetspendlar betydligt färre än under resten av året.

För att dessa arbeten ska påverka resenärer och trafikanter så lite som möjligt samverkar de olika aktörerna inom Stockholmstrafiken, bland annat kring planering och tidplaner.

Ett urval av stora arbeten under sommaren

Ett av de arbeten som kommer att märkas mest under sommaren är upprustningen av Söderströmsbron när tunnelbanebron ska bytas ut under perioden 1 juli – 12 augusti. Röda linjen kommer att vara avstängd mellan T-centralen och Slussen under två veckor, medan gröna linjen på samma sträcka kommer att vara avstängd under fyra veckor. För resenärerna kan detta innebära att man får byta linje och plattform för att resa vidare. Det kan också bli trängre på tågen.

Nya tunnelbanan gör förberedande arbeten vid Gullmarsplan för att senare kunna ansluta till den blå linjen. Under perioden 24 juni till 17 augusti är trafiken inställd på linje 19 mellan Globen och Gullmarsplan. Det är även reducerad trafik på sträckan mellan Hagsätra och Globen och nattbuss ersätter nattrafiken på sträckan mellan Hagsätra och Gullmarsplan.

Tunnelbanestationen vid Fridhemsplan kommer att rustas upp. Under perioden 13 juni till 1 september görs förstärkningsarbeten i tunnelkonstruktionen samt bulleråtgärder. Tåg på den gröna linjen kommer inte att stanna vid station Fridhemsplan utan kommer att köra förbi. Resenärer som ska till Fridhemsplan hänvisas till närliggande stationer och bussar. Under vissa perioder kan det även vara glesare trafik på gröna linjen.

Det pågår upprustningsarbeten på Vasagatan i centrala Stockholm. Från nu och fram till oktober sker arbeten för förbättrad framkomlighet. Under tiden är det begräsningar i framkomligheten på sträckan mellan Tegelbacken och Klara Vattugränd samt Norra Bantorget.

Fleminggatan på Kungsholmen utförs schaktarbeten under perioden juni till augusti. Det kommer att vara begränsningar i framkomligheten mellan Kungsbroplan och Norra Agnegatan och fordon och cyklister kommer att dela på ett körfält i varje riktning.

Även på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm utförs schaktarbeten. Det arbetet är redan igång och pågår till september. Det innebär att gatan är enkelriktad västerut samt indragna hållplatser för busslinje 55. De busshållplatser som berörs är Fatbursgatan, Södra station (på Swedenborgsgatan), Timmermansgränd och Rosenlundsgatan.

Lidingövägen byggs det dubbelriktade cykelbanor samtidigt som ledningsarbeten utförs. Arbetet är igång och pågår till hösten i år. Det kommer att vara begränsningar i framkomligheten med ett öppet körfält i varje riktning mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Det kommer även att vara begränsade parkeringsmöjligheter i området.

Schakter för att byta ut fjärrvärmeledningar utförs på Engelbrektsgatan från april till juni. Då det är färre körfält öppna än vanligt påverkar det framkomligheten. Även här är det begränsade parkeringsmöjligheter.

För fotgängare som brukar gå på gångbron över Söderström, mellan Södermalm och Gamla stans tunnelbanestation, måste ta andra vägar under perioden 15 maj till 31 oktober. Gångbron är avstängd under tiden som den rustas upp och gående hänvisas till Slussen och Munkbroleden.

För fjärrtågen till och från Stockholm stängs sträckan mellan Stockholms Central och Stockholms södra av under perioden 24 juni och 19 augusti. Detta är en del av den stora upprustningen av den så kallade Getingmidjan som pågår under flera somrar. Resenärer får åka pendeltåg till och från Stockholm city. För de som reser med regionaltåg byter man till/från pendeltåg vid Flemingsberg och för de som reser med fjärrtåg byter man till/från pendeltåg vid Stockholms södra. Detta arbete påverkar även biltrafiken på Centralbron under för- och efterarbetet.

Den södra delen av byggprojektet Förbifart Stockholm kommer att påverka biltrafiken en del i området kring Kungens kurva, Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårby under sommaren. Det kommer att vara ett avstängt körfält i båda riktningarna på E4/E20 samt ett avstängt körfält på Skärholmsvägen. Vid sprängningar stoppas trafiken tillfälligt under cirka tio minuter. På E4/E20 är det sänkt hastighet och risk för att det bildas köer.

Vid trafikplats Södertälje syd (142) på E4 kommer sprucket berg, som riskerar att rasa ner på vägen, att tas bort. En 200 meter lång sträcka strax söder om Södertälje syd berörs och körfälten mot Stockholm stängs av 1-31 juli. Trafiken leds över i motsatt riktning. Endast ett körfält i varje riktning kommer att vara öppna. Hastigheten är sänkt och det finns risk för längre restider och köbildning.

En ny gång- och cykelväg byggs längs med väg 226, Huddingevägen, och arbeten pågår till och med hösten 2019. Trafiken påverkas mellan Skyttbrink och Tullinge station med endast ett körfält öppet åt gången. Trafiken regleras med signal och restiden kan bli längre, särskilt under rusningstrafiken.

Utbyggnaden av Mälarbanan fortsätter och under perioden 5 till 28 juli är järnvägen avstängd för alla tåg mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Ersättningsbussar går till Kista och Hjulsta och räkna med längre restider med kollektivtrafiken. Det finns även risk för ökad biltrafik på E18 Enköpingsvägen.

Stadsgårdsleden breddas gång- och cykelbanan fram till augusti 2019. Det innebär smalare gång- och cykelbanor mellan Londonviadukten och Vikingterminalen. Biltrafiken påverkas genom färre och smalare körfält på sträckan.

I Nacka genomförs trafiksäkerhetsåtgärder utmed Sickla Industriväg fram till våren 2021 där trafiken i etapper kommer att påverkas. På väg 222 Värmdöleden byggs en ny trafikplats vid Kvarnholmen. Avstängda körfält och sänkt hastighet ger risk för köer under rusningstid. Nya gatan nära Nacka centrum görs om till stadsgata vilket påverkar alla trafikslag under maj och juni 2019.