Planerade händelser · Under veckan utför Trafikverket nattliga drift- och underhållsarbeten i Norra respektive Södra länken. Under helgen är det Stockholm triathlon i centrala Stockholm.

Norra länken

Avstängningarna gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Avstängt mot Lidingö

Natten mot tisdag 20 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan.

Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. Se relaterade länkar för karta över omledningsvägar.

Avstängt mot Essingeleden

Natten mot onsdag 21 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagen och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. Se relaterade länkar för karta över omledningsvägar.

Södra länken

Avstängningarna gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Avstängt mot Nacka

Natten mot torsdag 22 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö.

Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.Se relaterade länkar för karta över omledningsvägar och vilka tunneldelar som är påverkade.

Avstängt mot E4/E20

Natten mot fredag 23 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden.

Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning. Se relaterade länkar för karta över omledningsvägar och vilka tunneldelar som är påverkade.

Beläggningsarbete på Tegelbacken

Fräsning och asfalteringsarbete på Tegelbacken pågår nattetid klockan 22.00 till 05.00. 

Arbetet pågår nätterna mellan måndag 19 augusti till onsdag 21 augusti och tisdag 27 augusti till onsdag 28 augusti. 

Medan arbetet pågår är trafiksignal släckt och trafikvakter finns på plats för att dirigera trafiken. 

Evenemang

Stockholm Triathlon

Söndagen den 25 augusti arrangeras Stockholm Triathlon och det kommer innebära viss påverkan på trafik, gator och parkeringar i Stockholm city. 

Stockholm Triathlon arrangeras i de centrala delarna av stan. Tävlingens nav med start, målgång och mötesplatser är beläget vid  stadshuset på Kungsholmen. Simningen sker i  Riddarfjärden, cyklingen längs med Norr Mälarstrand, över Västerbron och Söder Mälarstrand. Den avslutande löpningen sker mot city, över Norrbro och förbi Slottet. 

  • Norr Mälarstrand: Från Ragnar Östbergs plan till Kungsholmstorg kommer gatan vara avstängd från lördag morgon kl 9:00 till söndag kl 22:00.
  • Gjörwellsgatan: Avstängd söndag mellan kl 07:15-15:30.
  • Västerbron: Är öppen för trafik i båda riktningar, dock begränsade körfält vilket kan innebära risk för köbildning. Cykel och gångfältet syd-nordlig riktning över bron kommer vara avstängt.
  • Söder Mälarstrand, Pålslundabacken: Avstängt söndag mellan kl 07:15-15:30.
  • Stadshusbron är öppen för biltrafik men kommer att vara väldigt begränsad för både gång- och cykeltrafikanter.
  • Tegelbacken: delar av tegelbacken kommer att vara avspärrat men framkomligheten för gående och cyklister kommer vara god.
  • Vasabron: passagen under Vasabron mot Strömgatan kommer vara helt avstängd.
  • Strömgatan: mellan Fredsgatan och Drottninggatan är avstängd för all trafik.
  • Norrbro: avstängd för trafik söndag 08:00-15:45.
  • Slottkajen: Körfältet i västgående riktning avstängt för biltrafik från Skeppsbron till Mynttorget söndag 08:00-15:45.

Fotboll på Tele2 Arena 

DIF - Eskilstuna måndag 19 augusti klockan 19.00.