Vägtrafik, pågående händelse

Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna

Vägarbeten · Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.

För mer information om E4 förbifart Stockholm besök www.trafikverket.se.

Mer om projektet: trafikverket.se/forbifartstockholm-ekero

Stor påverkan
Giltig från 2018-10-15 kl. 08:57
Beräknas pågå till 2025-03-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-18 kl. 08:46
Källa:Trafik Stockholm