Vägtrafik, pågående händelse

Årstaängsvägen mellan Liljeholmsvägen och Marievik, i båda riktningar

Vägarbete · Avstängt mellan nr 1-5 pga rivningsarbete. Vägen är öppen söderut och norrifrån via Liljeholmshamnen till parkeringsplatserna. Alternativ väg Sjöviksvägen respektive Liljeholmsvägen, Liljeholmshamnen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Sjöviksvägen respektive Liljeholmsvägen/Liljeholmshamnen.

Giltig från 2023-06-27 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2024-06-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2024-03-25 kl. 14:07
Källa:Trafik Stockholm