Vägtrafik, pågående händelse

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Vägarbete · Sickla Bro stängs av för samtliga trafikslag.
Fordonstrafik leds om via tillfällig väg.


Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2023-04-03 kl. 21:59
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 15:29

Uppdaterad:2023-03-31 kl. 15:34
Källa:Nacka kommun