Vägtrafik, pågående händelse

Oxtorgsgatan i Stockholms stad.

Vägarbete · Byggetablering vilket medför att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.

Giltig från 2023-02-01 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2025-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2023-05-08 kl. 00:55
Källa:Trafik Stockholm