Vägtrafik, pågående händelse

Oxtorgsgatan i Stockholms stad.

Vägarbete · Byggetablering vilket medöfr att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.

Giltig från 2023-02-01 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2025-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2023-01-18 kl. 08:37
Källa:Trafik Stockholm