Vägtrafik, pågående händelse

Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.

Vägarbete · Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten.

Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Läs mer om hur trafiken påverkas på projektets hemsida www.solna.se/solnavagen

Giltig från 2021-07-31 kl. 10:51
Beräknas pågå till 2026-01-03 kl. 10:51

Uppdaterad:2022-09-15 kl. 12:41
Källa:Solna stad