Vägtrafik, pågående händelse

Saltsjörampen mellan Väg 222 (Slusstunneln) (Södra Järngraven)/Väg 222 (Stadsgårdsleden) och Norra Järngraven i Stockholm kommun

Vägarbeten · Begränsad framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen.

Giltig från 2020-12-01 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-30 kl. 12:12
Källa:Trafik Stockholm