Har du synpunkter på en TA-plan kan du lämna dem här. Beskriv dina synpunkter så detaljerat som möjligt. Ange gärna schakttillståndsnummer och TA-plansnummer när du lämnar synpunkter på en specifik TA-plan. Du hittar numren på respektive TA-planssida här på trafiken.nu.