Vad är nytt i senaste versionen av trafiken.nu-appen?

Aktuella versioner

iOS 1.15.0 (22 mars 2022)

 • Klustring av vägarbetsikoner vid utzoomat läge
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.15.0 (22 mars 2022)

 • Klustring av vägarbetsikoner vid utzoomat läge
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Äldre versioner

iOS 1.14.0

 • Åtgärdat fel där notisljudet inte fungerat
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.14.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.13.0

 • Åtgärdat problem vid visning av väglagsvarning i Trafikläget där appen kraschade.
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.13.0

 • Visning av köinformation vid öppning av pushnotis
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.12.0

 • Möjlighet att pausa sin bevakning tillfälligt, för att slippa notiser t ex under semestern
 • Förbättring vid tryck på trafikhändelse i kartan, så att information om händelsen visas istället för restidsinformation, vilket kunde inträffa i tidigare app-versioner
 • Rättning av fel som gjorde att en bevakning i vissa fall inte kunde sparas när appen nyligen laddats ner (felmeddelande om saknad device token)
 • Mindre buggfixar och förbättringar

Android 1.12.0

 • Möjlighet att pausa sin bevakning tillfälligt, för att slippa notiser t ex under semestern
 • Mindre buggfixar och förbättringar

iOS 1.11.0

 • Åtgäder för att appen ska leva upp till lagkrav om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.11.0

 • Åtgäder för att appen ska leva upp till lagkrav om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.10.1

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.10

 • Möjligt att själv rita formen på bevakningsområden för notiser om trafikhändelser
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

iOS 1.9

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.9.1

 • Åtgärdat fel som gjorde att fel position för en händelse visades i kartan om man kom in i appen via en pushnotis.
 • Buggrättningar

iOS 1.8.4

 • Snabbare utskick av pushnotiser
 • Buggrättningar

Android 1.9

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.8.8

 • Snabbare utskick av pushnotiser
 • Buggrättningar

Android 1.8.7

 • Bevakning kan skapas direkt från kartan
 • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
 • Kartan kan visas i landskapsläge
 • Förbättrad visning av väglag
 • Ny användarguide
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.8.3

 • Bevakning kan skapas direkt från kartan
 • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
 • Kartan kan visas i landskapsläge
 • Förbättrad visning av väglag
 • Ny användarguide
 • Nollställning av notisräknare på app-ikonen
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.8.6

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Åtgärdat problem med visning av aktuellt väglag
 • Mindre buggrättningar och förbättringar

iOS 1.8.2

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Visning av aktuellt väglag
 • Förbättrad visning av trafikmeddelanden i äldre telefonmodeller
 • iOS 11 eller högre behövs för att använda appen

iOS 1.8.1

 • Åtgärdat problem att öppna meddelanden om pågående broöppning

Android 1.8.5

 • Snabbare inläsning av köinformation direkt efter nyinstallation
 • Löst problem med visning av störningsmeddelanden om platstjänster inte tillåtits
 • Mindre förbättringar och buggfixar

Android 1.8.4

 • Buggrättning för fel vid hämtning av köinformation när appen varit i viloläge
 • Buggrättning av bevakningar som slutar vid midnatt

Android/iOS 1.8.0

 • Ändrade färger för tydligare visning av köinformation (samma som på webbplatsen)
 • Vägarbeten med mycket stor påverkan visas i Trafikläget
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.6

 • Enklare att se åt vilket håll köerna går
 • Buggrättningar för bevakningar