Vad är nytt i senaste versionen av trafiken.nu-appen?

Aktuella versioner

Android 1.24.1 (24 april 2024)

 • Fixat problem med krascher och långsam karta som drabbat en del användare

iOS 1.24.0 (24 april 2024)

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Äldre versioner

Android 1.24.0 (24 april 2024)

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.23.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.23.1

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.22.0

 • Kontroll att ritade bevakningsområden är korrekta
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.22.0 

 • Kontroll att ritade bevakningsområden är korrekta
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.21.0

 • Buggrättning av problem som drabbade vissa användare
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.21.0 

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.20.1

 • Buggrättning av problem som drabbade vissa användare

iOS 1.20.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.20.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android/iOS 1.19.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android/iOS 1.18.0

 • Förbättringar för att uppmärksamma användaren på olästa händelser inom valda bevakningsområden.
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.17.0 

 • Länkar till andra relevanta appar för resor och felanmälan hittar du under Meny
 • Pushnotis om planerade händelser inom ditt bevakningsområde skickas ut en förbestämd tid innan händelsens starttid
 • Visning av köinformation vid öppning av pushnotis
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.17.0

 • Länkar till andra relevanta appar för resor och felanmälan hittar du under Meny
 • Pushnotis om planerade händelser inom ditt bevakningsområde skickas ut en förbestämd tid innan händelsens starttid
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android/iOS 1.16.0 

Nu är det ännu lättare att få koll på trafikläget innan du åker! I den här uppdateringen har användargränssnittet förbättrats för att göra det enklare att ta del av appens innehåll och funktioner. Det finns också en ny vy som visar alla dina favoritmarkerade kameror så att du snabbt kan se trafikläget längs din resväg.

Android/iOS 1.15.0

 • Klustring av vägarbetsikoner vid utzoomat läge
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.14.0

 • Åtgärdat fel där notisljudet inte fungerat
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.14.0

 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.13.0

 • Åtgärdat problem vid visning av väglagsvarning i Trafikläget där appen kraschade.
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.13.0

 • Visning av köinformation vid öppning av pushnotis
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.12.0

 • Möjlighet att pausa sin bevakning tillfälligt, för att slippa notiser t ex under semestern
 • Förbättring vid tryck på trafikhändelse i kartan, så att information om händelsen visas istället för restidsinformation, vilket kunde inträffa i tidigare app-versioner
 • Rättning av fel som gjorde att en bevakning i vissa fall inte kunde sparas när appen nyligen laddats ner (felmeddelande om saknad device token)
 • Mindre buggfixar och förbättringar

Android 1.12.0

 • Möjlighet att pausa sin bevakning tillfälligt, för att slippa notiser t ex under semestern
 • Mindre buggfixar och förbättringar

iOS 1.11.0

 • Åtgäder för att appen ska leva upp till lagkrav om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.11.0

 • Åtgäder för att appen ska leva upp till lagkrav om tillgänglighet till digital offentlig service
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.10.1

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.10

 • Möjligt att själv rita formen på bevakningsområden för notiser om trafikhändelser
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

iOS 1.9

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.9.1

 • Åtgärdat fel som gjorde att fel position för en händelse visades i kartan om man kom in i appen via en pushnotis.
 • Buggrättningar

iOS 1.8.4

 • Snabbare utskick av pushnotiser
 • Buggrättningar

Android 1.9

 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android 1.8.8

 • Snabbare utskick av pushnotiser
 • Buggrättningar

Android 1.8.7

 • Bevakning kan skapas direkt från kartan
 • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
 • Kartan kan visas i landskapsläge
 • Förbättrad visning av väglag
 • Ny användarguide
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.8.3

 • Bevakning kan skapas direkt från kartan
 • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
 • Kartan kan visas i landskapsläge
 • Förbättrad visning av väglag
 • Ny användarguide
 • Nollställning av notisräknare på app-ikonen
 • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.8.6

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Åtgärdat problem med visning av aktuellt väglag
 • Mindre buggrättningar och förbättringar

iOS 1.8.2

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Visning av aktuellt väglag
 • Förbättrad visning av trafikmeddelanden i äldre telefonmodeller
 • iOS 11 eller högre behövs för att använda appen

iOS 1.8.1

 • Åtgärdat problem att öppna meddelanden om pågående broöppning

Android 1.8.5

 • Snabbare inläsning av köinformation direkt efter nyinstallation
 • Löst problem med visning av störningsmeddelanden om platstjänster inte tillåtits
 • Mindre förbättringar och buggfixar

Android 1.8.4

 • Buggrättning för fel vid hämtning av köinformation när appen varit i viloläge
 • Buggrättning av bevakningar som slutar vid midnatt

Android/iOS 1.8.0

 • Ändrade färger för tydligare visning av köinformation (samma som på webbplatsen)
 • Vägarbeten med mycket stor påverkan visas i Trafikläget
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.6

 • Enklare att se åt vilket håll köerna går
 • Buggrättningar för bevakningar