Vad är nytt i senaste versionen av trafiken.nu-appen?

Aktuella versioner

Android 1.8.8 / iOS 1.8.4 (7 maj 2020)

  • Snabbare utskick av pushnotiser
  • Buggrättningar

Äldre versioner

Android 1.8.7

  • Bevakning kan skapas direkt från kartan
  • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
  • Kartan kan visas i landskapsläge
  • Förbättrad visning av väglag
  • Ny användarguide
  • Buggrättningar och mindre förbättringar

iOS 1.8.3

  • Bevakning kan skapas direkt från kartan
  • Flera tidsintervall kan läggas upp för samma bevakning
  • Kartan kan visas i landskapsläge
  • Förbättrad visning av väglag
  • Ny användarguide
  • Nollställning av notisräknare på app-ikonen
  • Buggrättningar och mindre förbättringar

Android 1.8.6

  • Fler sträckor med köinformation
  • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
  • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
  • Visning av skala i kartan
  • Åtgärdat problem med visning av aktuellt väglag
  • Mindre buggrättningar och förbättringar

iOS 1.8.2

  • Fler sträckor med köinformation
  • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
  • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
  • Visning av skala i kartan
  • Visning av aktuellt väglag
  • Förbättrad visning av trafikmeddelanden i äldre telefonmodeller
  • iOS 11 eller högre behövs för att använda appen

iOS 1.8.1

  • Åtgärdat problem att öppna meddelanden om pågående broöppning

Android 1.8.5

  • Snabbare inläsning av köinformation direkt efter nyinstallation
  • Löst problem med visning av störningsmeddelanden om platstjänster inte tillåtits
  • Mindre förbättringar och buggfixar

Android 1.8.4

  • Buggrättning för fel vid hämtning av köinformation när appen varit i viloläge
  • Buggrättning av bevakningar som slutar vid midnatt

Android/iOS 1.8.0

  • Ändrade färger för tydligare visning av köinformation (samma som på webbplatsen)
  • Vägarbeten med mycket stor påverkan visas i Trafikläget
  • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.6

  • Enklare att se åt vilket håll köerna går
  • Buggrättningar för bevakningar