Vad är nytt i senaste versionen av trafiken.nu-appen?

Aktuella versioner

iOS 1.8.2 (20 november 2019)

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Visning av aktuellt väglag
 • Förbättrad visning av trafikmeddelanden i äldre telefonmodeller
 • iOS 11 eller högre behövs för att använda appen

Android 1.8.6 (20 november 2019)

 • Fler sträckor med köinformation
 • Mängden köinformation som visas anpassas till aktuell zoomnivå
 • Planerade störningar visas minst tre timmar i förväg
 • Visning av skala i kartan
 • Åtgärdat problem med visning av aktuellt väglag
 • Mindre buggrättningar och förbättringar

Äldre versioner

iOS 1.8.1

 • Åtgärdat problem att öppna meddelanden om pågående broöppning

Android 1.8.5

 • Snabbare inläsning av köinformation direkt efter nyinstallation
 • Löst problem med visning av störningsmeddelanden om platstjänster inte tillåtits
 • Mindre förbättringar och buggfixar

Android 1.8.4

 • Buggrättning för fel vid hämtning av köinformation när appen varit i viloläge
 • Buggrättning av bevakningar som slutar vid midnatt

Android/iOS 1.8.0

 • Ändrade färger för tydligare visning av köinformation (samma som på webbplatsen)
 • Vägarbeten med mycket stor påverkan visas i Trafikläget
 • Mindre förbättringar och buggrättningar

Android/iOS 1.6

 • Enklare att se åt vilket håll köerna går
 • Buggrättningar för bevakningar