Påsktrafiken

Storhelgstrafik · Under påsken är det mycket trafik på vägarna och det kan medföra förlängda restider. Med hjälp av trafikdata från tidigare år har vi tagit fram prognoser för hur trafiken kan komma att se ut.

Under påsken är det fler än vanligt som reser. För att undvika trängsel listar vi prognoser på hur trafikflöden på det större vägarna kan komma att se ut under storhelgen. Kom ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen.

Aktuell trafikinformation för Stockholmsområdet hittar du här på Trafiken.nu, aktuellt trafikinformation för resterande delar av landet hittar du på Trafikverket.se.

Skärtorsdagen är en stor resdag

Det är många som lämnar Stockholm inför helgen och det är därför mer intensiv utfartstrafik än en normal fredagseftermiddag. Det gäller både i centrala Stockholm och på de stora vägarna ut från Stockholm. Särskilt hårt belastade vägar brukar vara:

 • E4/E20 Södertäljevägen mot Nyköping/Eskilstuna. Köerna söderut uppstår oftast vid Motorvägsbron i Södertälje och sprider sig mot Stockholm.  Trafikflödet väntas tillta redan vid lunchtid och vara borta vid 19-tiden.
 • E4 Uppsalavägen mot Uppsala. Köer uppstår oftast vid Stora Wäsby och sprider sig mot Stockholm. Trafikflödet väntas tillta vid lunch för att klinga av vid 19-tiden.
 • E18 mot Enköping. Köer uppstår förbi Tensta/Rinkeby. Köer förväntas mellan omkring klockan 13.00 och 17.00, dock inte lika omfattande som på övriga leder ut från Stockholm.

Köer in mot Stockholm på annandag påsk

Under måndagen ska mycket av den trafik som lämnade Stockholm inför helgen återvända. Köerna är då inte lika koncentrerade till tidig eftermiddag utan det är istället mycket trafik från lunch långt in på kvällen. Särskilt belastade vägar under annandag påsk brukar vara:

 • E4 Uppsalavägen mot Stockholm. Köer uppstår både förbi Upplands Väsby och växer sig norrut. Vid Upplands Väsby kan man räkna med köer mellan omkring klockan 14.00 till 18.00.
 • E4/E20 mot Stockholm. Köer uppstår både förbi Motorvägsbron i Södertälje och förbi Hallunda och växer sig söderut. Där kan man räkna med köer mellan omkring klockan 15.00 och 19.00.

För dig som ska norrut i påsk

E4:an norr om Gävle är en av de mest trafikerade vägarna under påskhelgen när trafikanter ska till och från fjällen. Därför har Trafikverket i samverkan med Polisen även i år beslutat att förbjuda omkörningar mellan Gävle och Tönnebro för att skapa ett bättre flyt i trafiken.

Omkörningsfälten på sträckan mellan Gävle och Tönnebro stängs av följande tider:

 • för norrgående trafik, onsdag 27 mars, klockan 13–22.
 • för norrgående trafik, skärtorsdag 28 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, påskdagen 31 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, annandag påsk 1 april, klockan 13–22.

Omkörningsförbudet kan komma att avslutas tidigare på kvällarna om trafiken minskar.

Information om omkörningsförbudet kommer att finnas på Trafikverkets och Gävle kommuns digitala informationstavlor längs med E4:an. Och precis som tidigare år kommer det att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan. Även polisen kommer vara på plats längs med sträckan under påskhelgen.

Tips för en säkrare resa

 • Planera din resa.
 • Rätt hastighet räddar liv.
 • Anpassa hastigheten till väglaget och håll avstånd.
 • Ta god tid på dig, ta raster och undvik att köra trött.
 • Se till att alla i bilen har bälten.
 • Se till att rusta bilen utefter årstid.
 • Lasta säkert.