Veckans trafik 20 - 26 maj

Kommande händelser · Ytterligare en vecka med beläggningsarbeten längs Nynäsvägen. Under tre nätter är också Essingeleden avstängd i riktning mot Uppsala.

E4/E20 Essingeleden nattavstängd mot Uppsala

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag, torsdag och fredag 22-24 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Västberga och trafikplats Tomteboda i riktning mot Uppsala, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller även påfarten från Södra länken och Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid påfarten från Åby trafikplats vid Södra Länken/Årsta och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Beläggningsarbeten på Nynäsvägen

Avstängningen gäller mellan klockan 22:00 och 05:00.

Natten mot onsdag 29 maj är flera körfält i norrgående riktning avstängda på Nynäsvägen från Tyresövägen. Avstängningen sker på grund av beläggningsarbeten.

Arbeten med lokal påverkan

Bohusgatan - Rutger Fuchsgatan

Mellan tisdag 21 maj och fredag 7 juni är korsningen Bohusgatan - Rutger Fuchsgatan avstängd på grund av obyggnation av vägen.

Under avstängningen finns en tillfällig vändplan vid Bohusgatan 10.

Regeringsgatan

Avstängningen gäller mellan klockan 21:00 och 06:00.

Natten mot tisdag 21 maj är Regeringsgatan avstängd för genomfart mellan Hamngatan och Jakobsgatan i båda riktningar. Avstängen sker på grund av uppställning av en mobilkran.

Fordonstrafik hänvisas under dessa timmar till alternativa vägar i närområdet.

Nynäsvägen vid Stora Gungans väg

Avstängningen gäller mellan klockan 22:00 och 05:00.

Nätterna mot tisdag, onsdag, torsdag och fredag 20-24 maj kommer två körfält på Nynäsvägen vara avstängda. Avstängningarna sker i höjd med Stora Gungans väg och görs på grund av tätskiktsundersökning av en bro. 

Mäster Samuelsgatan

Avstängningen gäller mellan klockan 20.00 och 06.00.

Nätterna mot torsdag och fredag 23 och 24 maj är Mäster Samuelsgatan avstängd mellan Regeringsgatan och Klaratunnelns in/utfart. Avstängningen sker på grund av maskinlyft med en mobilkran. 

Fordonstrafik hänvisas under dessa nätter till alternativa vägar i närområdet. 

Norra Klarabergskopplet och Blekholmstunneln

Avstängningen gäller mellan klockan 22:00 och 05:00.

Under en eller ett par nätter under perioden måndag 20 maj till fredag 24 maj kan Norra Klarabergskopplet (från Blekholmstunneln mot Klarabergsviadukten) samt ett södergående körfält i Bleholmstunneln komma att stängas av. Avstängningen sker nattetid och görs på grund av rörinspektion. 

När avfarten är avstängd hänvisas fordonstrafik att köra via Västra Kungsbrokopplet (från Klarastrandsleden mot Kungsbron).

Lilla Nygatan

Avstängningen gäller mellan klockan 04:00 och 06:00 under perioden.

Med start onsdag 22 maj till och med måndag 30 september är Lilla Nygatan mellan Tyska Brinken och Schönfeldts Gränd avstängd. Avstängningarna sker mellan 04:00 och 06:00 och görs på grund av uppställning av kranbil samt lyft av material.

Evenemang

Fotboll på Tele2 Arena

På måndag 20 maj möts Djurgården och Halmstads BK på Tele2 Arena. Avspark är klockan 19:00.

På söndag 26 maj möts Hammarby och IK Sirius på Tele2 Arena. Avspark är klockan 14.00.