Veckans trafik 13 - 19 maj

Kommande händelser · Flera arbeten med lokal påverkan under veckan runt om i Stockholm. Veckan avslutas sedan med tre konserter av Taylor Swift på Friends Arena.

Essingeleden nattavstängd mot Södertälje

Avstängningarna gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot onsdag, torsdag och fredag 15-17 maj stängs E4/E20 Essingeleden av, mellan trafikplats Haga Södra och trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller även en del av Norra länken (Eugeniatunneln) och en del av Årstalänken. Farligt gods och BK1-fordon kolonnbildas vid Norra Länken/Norrtull och lotsas genom arbetsplatsen.

Övriga trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Essingeleden är en del av E4 och är den motorväg som går närmast väster om Stockholms innerstad. I södra delen förbinds Södra länken via Årstalänken och i norra delen är den direkt ihopkopplad med Norra länken.

Beläggningsarbeten på Nynäsvägen

Nynäsvägen, etapp 2

Avstängningarna gäller mellan klockan 22:00 och 05:00 under perioden.

Under perioden fredag 17 maj till tisdag 18 juni är två körfält avstängda på Nynäsvägen i norrgående riktning på grund av beläggningsarbeten.

Nynäsvägen etapp 3

Avstängningarna gäller mellan klockan 22:00 och 05:00 under perioden.

Under perioden lördag 18 maj till tisdag 25 juni är två körfält avstängda på Nynäsvägen i norrgående riktning på grund av beläggningsarbeten.

Arbeten med lokal påverkan

Munkbrogatan

Avstängningen gäller mellan 19:00 och 06:00.

Natten mot onsdag 15 maj är Munkbrogatan i höjd med Yxsmedsgränd avstängd för fordonstrafik. Avstängningen sker i samband med uppställning av mobilkran.

Fordonstrafik mot Kornhamnstorg hänvisas via Stora Nygatan.

Regeringsgatan

Avstängningen gäller mellan klockan 21:00 och 06:00.

Natten mot tisdag 14 maj är Regeringsgatan avstängd för genomfart mellan Hamngatan och Jakobsgatan i båda riktningar. Avstängen sker på grund av uppställning av en mobilkran.

Fordonstrafik hänvisas under dessa timmar till alternativa vägar i närområdet.

Wallingatan 16

Mellan lördag 18 maj klockan 06:00 och söndag 19 maj klockan 18:00 är Wallingatan avstängd för genomfart mellan Upplandsgatan och Holländargatan. Avstängningen sker på grund av en uppställd mobilkran.

Under perioden möjliggörs infart från Holländargatan mot Wallingatan.

Strandvägen 67

Signalerna är avstängda varje dag mellan klockan 07:00 och 15:00 under perioden.
Under perioden måndag 13 maj och torsdag 13 juni är trafiksignalanläggningen i korsningen Strandvägen - Oxenstiernsgatan avstängd dagligen mellan 07:00 och 15:00.

Under avstängningarna kommer flaggvakter finnas på plats och reglera samtliga trafikantgrupper.

Evenemang

Norges nationaldag 17 maj

Fredagen den 17 maj firas Norges nationaldag och i samband med firandet sker den årliga marschen till Skansen. Marschen startar omkring klockan 15:00 från Nybroplan vidare Strandvägen –Djurgårdsbron – Skansen.

Paraden förväntas påverka trafiken mellan omkring klockan 13:30 till 17:30. De busslinjer som påverkas är 2, 54, 67, 69 och 76.

Dalkarlsvägen 18 maj

Lördagen den 18 maj är det Dalkarlsvägen. Deltagarna går från Skeppsholmen till Stortorget i Gamla stan.

Evenemanget förväntas påverka trafiken mellan omkring klockan 12:00 till 14:00. De busslinjer som påverkas är 2, 57, 65 och 76.

Fotboll på Tele 2 Arena

Söndag 19 maj möts Hammarby och AIK på Tele2 Arena. Matchen börjar klockan 14:00.

Taylor Swift på Friends Arena

Fredag, lördag och söndag 17-19 maj spelar Taylor Swift på Friends Arena. Konserterna börjar klockan 18:15 och besökare rekomenderas att resa till arenan med kollektivtrafik.