Veckans trafik 5 - 11 februari

Kommande händelser · I veckan pågår arbete med Norra länkens säkerhetssystem vilket kan medföra tillfälliga avstängningar samt nattarbete på E4/E20 i höjd med Lindvreten.

Lokal påverkan

Avstängningar i Norra länken

Från 5 februari till 8 februari pågår ett arbete kopplat till brandsäkerhetssystemet i Norra länken. Under arbetets gång får det inte förekomma stillastående trafik i den berörda delen av tunneln. Om kö uppstår kan delar av Norra länken komma att stängas tills dess att kösituationen lösts upp.

E4/E20 Lindvreten

Natten mot söndag 11 februari flyttas trafiken på E4/E20 i norrgående riktning mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra. Vägbanan flyttas i sidled längre till höger och norrgående avfart vid Trafikplats Lindvreten norra stängs av.

Arbetet pågår mellan klockan 21:00-08:00 och under den tiden kommer ett körfält vara öppet i norrgående riktning och två körfält i södergående riktning på E4/E20 mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Evenemang

Tele2 Arena

Den 10 februari kl 15.00 möter Djurgården Viking Stavanger på Tele2 Arena.

Friends Arena

Den 9 till 10 februari hålls Arena Run på Friends Arena. Fredag 9 februari börjar evenemanget kl 16.00 och på lördag 10 februari börjar det kl 10.00.