Tillfälliga avstängningar Norra länken

Norra länken · Tillfälliga avstängningar på Norra länken kan förekomma på grund av arbete med brandsäkerhetssystemet.

Arbetet är färdigt och funktionen är normal igen.

Från 5 februari till och med 9 februari pågår ett arbete kopplat till brandsäkerhetssystemet i Norra länken. Under arbetets gång får det inte förekomma stillastående trafik i den berörda delen av tunneln. Om kö uppstår kan delar av Norra länken komma att stängas tills dess att kösituationen lösts upp.

För att hålla koll på köbildning och eventuella avstängningar, Ladda ner appen Trafiken.nu och skapa en bevakning.