Nattarbete på E4/E20 vid Lindvreten

E4 Förbifart Stockholm · De pågår nattarbete på E4/E20 vid Trafikplats Lindvreten, vilket innebär trafikomläggning nätterna mot söndag 11 februari.

Natten mot söndag 11 februari flyttas trafiken i sidled på E4/E20 i norrgående riktning mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra. Vägbanan flyttas längre till höger och norrgående avfart vid Trafikplats Lindvreten norra stängs av.

Arbetet pågår mellan klockan 21:00-08:00 och under den tiden kommer ett körfält vara öppet i norrgående riktning och två körfält i södergående riktning på E4/E20 mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Bild: Karta som visar trafikomläggningen på E4/E20 mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.