Fortsatt nattarbete på E4/E20 vid Lindvreten

E4 förbifart Stockholm · I helgen fortsätter arbetet med E4/E20 vid Lindvreten. Det huvudsakliga arbetet sker natten mot söndag, men det sker även arbeten natt mot fredag och måndag.

Natten mot söndag 18 februari flyttas trafiken i sidled på E4/E20 södergående mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Arbetet pågår 21:00-08:00 och under den tiden kommer endast ett körfält vara öppet i södergående körriktning på E4/E20. Enstaka körfält i norrgående körriktning kan även påverkas mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.

Det kommer även göras förberedande arbeten natten mot lördag 17 februari samt belysningsarbeten natten mot måndag 19 februari. Dessa arbeten pågår 22.00-05.00 och påverkar enstaka körfält i södergående riktning.

Bild: Karta som visar trafikomläggningen på E4/E20 mellan Vårby backe och Trafikplats Lindvreten norra.