Veckans trafik 18 - 24 september

Kommande händelser · En relativt lugn vecka i Stockholmstrafiken. Under helgen genomförs Lidingöloppet. Tidigare aviserad avstängning av tunnelbanan vid Slussen är uppskjuten.

Muskötunneln

Drift- och underhållsarbete utförs i Muskötunneln nätterna mot tisdag 19 september och onsdag 20 september. Tunneln är avstängd mellan klockan 21.00 och 05.00. Under tiden lotsas trafiken genom tunneln.

Ingen avstängning av tunnelbanan 22–25 september

Det blir ingen avstängning i tunnelbanetrafiken mellan T-Centralen och Slussen 22–25 september. Det beror på att Stockholms stad och Region Stockholm har beslutat att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet.

Arbeten med lokal påverkan för trafiken

Yxtunneln (del av Södra länken)

Natten mot torsdag 21 september stängs Yxtunneln (påfartstunnel mellan Hammarby sjöstad och Södra länkens huvudväg mot Nacka) av för drift- och underhållsåtgärder. Yxtunneln är en del av Södra länken.

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Kungsgatan

På Kungsgatan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan vid Norrlandsgatan kommer det under perioden 18 september till 8 oktober pågå schaktarbeten.

Avstängningar sker på Kungsgatans norra sida (och delvis in på Norrlandsgatan). Fordonstrafik passerar på södra sidan där ett körfält hålls öppet i vardera riktning.

Även arbete med trafiksignalen i korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan kommer ske vissa kvällar/nätter, då kan signalen tillfälligt komma att släckas kortare perioder. Arbetet utförs i ett flertal etapper och hela projektet beräknas vara klart under första halvan av 2025.

Rinkebysvängen

Rinkebysvängen stängs av vid Hjulstavägen under perioden 18 september - 14 oktober i samband med att korsningen ska byggas om. Trafiken på Hjulstavägen regleras med skyttelsignal.

Hammarby allé

Hammarby allé mellan Hammarby Kajgata och Fredriksdalsgatan avstängd mellan klockan 07.00 och 18.00 under perioden 21 september och 22 oktober på grund av Schaktarbeten orsakade av problem med gasledning till bussdepå.

Odengatan

Fräsning- och beläggningsarbete på Odengatan mellan Tulegatan och Birger Jarlsgatan utförs nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 18 - 20 september. När arbetet utförs är trafiksignaler släckta och trafikvakter finns på plats.

Varvsgatan

Varvsgatan avstängd mellan Hornsbruksgatan och Lundagatan i samband med fjärrvärmeschakt. Arbetet planeras att pågå från 22 september och året ut.

Trollesundsvägen

Trollesundsvägen, mellan Grycksbovägen och Skeppstavägen, stängs av för fordonstrafik mellan 18 och 22 september i samband med nedmontering av en tornkran. Även gång- och cykeltrafik påverkas.

Västra Trädgårdsgatan

Västra Trädgårdsgatan är avstängd för genomfart i höjd med nummer 11 A en av dagarna i perioden 20 - 22 september på grund av en uppställd mobilkran.

Fordonstrafik hänvisas istället att köra Regeringsgatan-Jakobsgatan-Malmtorgsgatan-Gustav Adolfs Torg. Avstängningen sker mellan klockan 07.00 och 17.00.

Evenemang

Lidingöloppet

Årets Lidingölopp genomförs den 22–24 september. Tävlingen består av ett flertal lopp för olika åldersgrupper och med varierande distanser. Det största och längsta loppet på 30 km med flest deltagare och besökare arrangeras på lördagen den 23 september.

Under Lidingöloppet finns det begränsade möjligheter att använda bilen eftersom flera vägar är avstängda samtidigt som antalet parkeringsplatser är begränsade. Därför uppmanar arrangören besökare att välja andra resealternativ om det är möjligt.

Ordinarie busstrafik får omlagda körvägar och indragna hållplatser under helgen 22–23 september. Påverkade busslinjer: 204, 205, 211, 212, 225 och 238.

Från Ropsten kan du ta Lidingöloppets gratisbuss direkt till eventområdet, och tillbaka.

Klimatdemonstration

Fredagen den 22 september hålls en klimatdemonstration av Fridays For Future. Demonstrationståget går cirka klockan 12.30 från Mynttorget till Medborgarplatsen och förväntas påverka trafiken i närområdet. Busstrafiken påverkas mellan cirka klockan 11.00  och 17.00.

Fotboll på Friends arena

AIK möter Degerfors i Allsvenskan måndag 18 september. Avspark klockan 19.10

AIK möter Djurgården i Allsvenskan söndag 24 september. Avspark klockan 15.00