Veckans trafik 27 november - 3 december

Kommande händelser · Under veckan sker drift- och underhållsarbeten på väg 265 Norrortsleden. Dessutom utförs tunneltvätt i ett flertal av Stockholms stads tunnlar. Alla stora arbeten sker nattetid klockan 22-05.

265 Norrortsleden

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Norrortsleden avstängd mot Rosenkälla

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot mot torsdag 30 november stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Hagbylund, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot Rosenkälla. Detta inkluderar Häggvikstunneln och Törnskogstunneln i östgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden avstängd mot Häggvik

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 1 december stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Hagbylund och trafikplats Häggvik, på grund av drift- och underhållsåtgärder.

Avstängningen gäller riktningen mot trafikplats Häggvik. Detta inkluderar Törnskogstunneln och Häggvikstunneln i västgående riktning.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Tunneltvätt i Stockholms stads tunnlar

Under veckans vardagsnätter kör tvättåg i tunnlarna för att bland annat rengöra teknisk utrustning. Tunnlarna stängs av i en riktning i taget.

Arbete pågår mellan klockan 22.00 och 05.00.

Söderledstunneln

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 28 november stängs Söderledstunneln av i en riktning i taget på grund av tunneltvätt.

Söderledstunneln är den tunnel som går under Södermalm, från Johanneshovsbron i söder till Centralbron i norr. 

Tomteboda- och Karlbergstunnlarna

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 29 november stängs Tomtebodatunneln och Karlbergstunneln av i en riktning i taget på grund av tunneltvätt.

Tomtebodatunneln är en del av Klarastrandsleden och går under norrgående E4/E20 Norra Länken.  Karlbergstunneln är en del av Klarastrandsleden och är den tunnel som går under järnvägsspåren och Pampaslänken.

Hundra Knutars Backe

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 29 november stängs Hundra Knutars backe av på grund av tunneltvätt. Avstängningen gäller i en riktning i taget.

Hundra Knutars Backe heter den 251 meter långa tunneln på Kungsholmen som går under Drottningholmsvägen.

Blekholmstunneln

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 30 november stängs Blekholmstunneln av på grund av tunneltvätt. Avstängningen gäller i en riktning i taget.

Blekholmstunneln är en del av Nordsydaxeln och går parallellt med järnvägsspåren i höjd med Stockholms centralstation och förbinder Klarastrandsleden med Centralbron.

Esbotunneln

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot torsdag 30 november stängs Esbotunneln av på grund av tunneltvätt.

Esbotunneln ligger i Kista i nordvästra Stockholm.

Klaratunneln

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 1 december stängs Klaratunneln av på grund av tunneltvätt. Avstängningen gäller i en riktning i taget.

Klaratunneln är en tunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Sveavägen och Mäster Samuelsgatan.

E18 Jakobsberg - Kungsängen

Fram till slutet av maj 2024 pågår arbete med att säkra upp berget intill E18 mellan Jakobsberg och Kungsängen. Arbetet sker främst nattetid mellan klockan 23.00 och 05.00 och kan innebära buller för de som bor i närheten.

Arbetet är delvis väderberoende och det är svårt att säga exakt vilka nätter arbete pågår längs sträckan. När arbetar pågår kommer ett körfält vara avstängt och hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen.

Väg 222 Skurubron

Mellan fredag 1 december klockan 21.00 till måndag 4 december klockan 05.00 är påfartsrampen från Skuru till väg 222/Skurubron i riktning mot Gustavsberg avstängd. Trafik som ska färdas österut hänvisas via Gamla Skurubron. Skyltar visar omledningen.

Väg 261 Nockebybron

Natten mellan den 27 och 28 november stängs ett körfält av på Nockebybron på grund av gjutningsarbeten. Bron kommer mellan klockan 21.00 och 05.00 att ha ett körfält öppet för trafik i vardera riktningen.

Centralbron och Tegelbacken

Tegelbacken vid Rödbodgatan/Rödbodtorget/Jakobsgatan

Under kvällarna/nätterna i perioden 27 november - 1 december sker arbete med en mobilkran vid Tegelbacken. Arbetet innebär att endast ett körfält hålls öppet på Rödbodgatan, Rödbodtorget samt Jakobsgatan fram mot Tegelbacken. Arbete sker mellan klockan 22.00 och 05.00.

Centralbron, avfart mot Herkulesgatan/Klaratunneln

Under perioden 1 december klockan 19.00 till 4 december klockan 05.00 är avfarten från Centralbron mot Herkulesgatan/Klaratunneln avstängd på grund av uppställning och arbete med en mobilkran. Fordonstrafik hänvisas till alternativa vägar i området och om möjligt bör fordonstrafik helt undvika Centralbron norrgående under denna period. Avstängningen av avfarten sker med två skyddsfordon.

Arbeten med lokal påverkan

Söder Mälarstrand

Natten mot onsdag 29 november, klockan 22.00 - 05.00, sker ett beläggningsarbete på Söder Mälarstrand i höjd med Slussen. Trafiksignalen är släckt och trafiken regleras med vakter.

Långholmsgatan 15-25 

Kvällen och natten mot torsag 30 november är ett körfält avstängt på Långholmsgatan i norrgående färdriktning i samband med ett beläggningsarbete. Trafikvakter reglerar trafiken i samband med transporter till och från arbetsområdet. Arbete pågår mellan klockan 19.00 och 05.00.

Tellusborgsvägen 1-9

Vägen stängs av för fordonstrafik mellan Nioörtsvägen och Nybodagatan mellan 27 november och slutet av april 2024 på grund av arbeten med vatten- och avloppsledningar. Trafiken hänvisas till andra gator i området.

Evenemang

Sweden International Horse Show

Hästevenemang pågår på Friends arena mellan 30 november och 3 december.